Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych        Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych przeznaczony jest do kontroli stężeń gazów wybuchowych oraz toksycznych w powietrzu. Na przykład: metanu, propanu (LPG), wodoru, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku siarki i innych gazów.

Wykonanie całego systemu w technice mikroprocesorowej, również urządzeń peryferyjnych, umożliwiło zastosowanie oryginalnego protokołu transmisji danych oraz niekonwencjonalnego sposobu zasilania dla wszystkich urządzeń.

Sterownik uniwersalny STU-08Sterownik zaworu STZ-08Detektory gazów DET
W efekcie powstał system, w którym nie tylko znacznie uproszczono sposób łączenia urządzeń wchodzących w jego skład, ale przede wszystkim zdecydowanie zredukowano koszty połączeń i instalacji. Średnio rozbudowany system składający się z czterech detektorów, sterownika zaworowego i sygnalizatora oraz oddalony od centrali o 1km może być połączony z nią oraz innymi urządzeniami przewodem 3x0.5mm2. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że powstałe w ten sposób oszczędności, w stosunku do tradycyjnych rozwiązań oferowanych na naszym rynku, niemalże całkowicie zrekompensują koszt zakupu naszego systemu.

Dodatkowo, zastosowana metoda łączenia według „topologii drzewa” umożliwia rozbudowę systemu w każdym momencie.

Przykładowa topologia drzewa


Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA - 08 Jedną z metod jest przecięcie już istniejącego przewodu
i wstawienie tam dowolnego urządzenia peryferyjnego (detektora, sterownika,…) lub rozbudowanie nowej gałęzi systemu.

Zastosowany (w centralach typu CS8X) system bezpośredniej komunikacji pomiędzy centralami umożliwia rozbudowę systemu w sposób nieograniczony (np. 1000 różnych detektorów w jednym systemie).
Centrala Sterujaca CS4X/CS8X
Na koniec podkreślić trzeba jeszcze jedną bardzo ważną cechę tego systemu, która wyróżnia go spośród wielu innych tradycyjnych rozwiązań, a mianowicie wysoką odporność na działania sabotażowe (kodowanie cyfrowe).

Każda centrala posiada wbudowany akumulator
podtrzymujący zasilanie systemu przez wiele godzin
w przypadku braku zasilania sieciowego.


Instrukcja obsługi ZSZG w formacie PDF : pobierzSYSTEMY DO DETEKCJI TLENKU WĘGLA W PODZIEMNYCH PARKINGACH I GRAŻACH.
Instrukcja obsługi ZSZG w formacie PDF : pobierz


ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU MAG

Szybkozamykający zawór klapowy MAG-2000 jest zaworem odcinającym pełnoprzelotowym o zwartej jednobryłowej konstrukcji chronionej patentem wydanym przez Urząd Patentowy RP. Sterowany impulsowo umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-2000 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)!. Zawór MAG-2000 jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu wykrywania gazu. Prosta konstrukcja i pewność działania sprawiają, że zawór MAG-2000 jest opatrzony 2-letnią gwarancją producenta. Producent posiada wdrożony i certyfikowany przez TUV system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000.

Zawory odcinające MAG 2000Zawory odcinające MAG 2000

Wymiary Zaworów typu MAG w formacie PDF: pobierz